ฉายเดี่ยว

ในนาม : ฉายเดี่ยว
ณ มุมนักเขียน
:
บ้านจอมยุทธ

อ่านหน้า >> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

ธรรมนูญหลอกๆ


ร่างใส่ศิลาเลยดีไหม รัฐธรรมนูญ
กฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศ
ตอกเหล็กสกัดลงให้ลึกๆ
หยดเลือดหลั่งลงไป....
"ว่าเพื่อประชาชน และโดยประชาชน
สิทธิ์เสรีภาพ เสมอภาค และเท่าเทียม
ประชาชนเป็นใหญ่ที่สุด ในแผ่นดิน"


เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 23 ธ.ค. ปี 2006 [ เวลา 11 : 4 ]

คลิกอ่านต่อหน้า 2