จอมยุทธสถาน main menu
จอมยุทธ

  ข้อเขียน บทความ

คำให้การ
มือใหม่หัดเล่นหุ้น
แนวทาง (ส่วนตัว)
พอร์ตน้อยๆ
หุ้นแรกในชีวิต

เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น

(บันทึกการเล่นสด/มกราคม 2557)
โดย : สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

» เมษายน 2556 » พฤษภาคม 2556 » มิถุนายน 2556 » กรกฎาคม 2556 » สิงหาคม 2556 » กันยายน 2556 » ตุลาคม 2556 » พฤศจิกายน 2556 » ธันวาคม 2556 » มกราคม 2557 » กุมภาพันธ์ 2557 » มีนาคม 2557

» ปี 2


มกราคม 2557

       ปฏิบัติการณ์ปลอมตัวไปเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงวันนี้ก็ปาเข้าไป 9 เดือนเต็ม เก็บเกี่ยวกอบโกยประสบการณ์ทางอารมณ์มาแล้วอย่างโชกโชน เทียบเท่าระดับขั้นไม่มีสิ่งใดให้ต้องกังวลยังคงมีความสุขเล็กๆน้อยๆจากการลงทุน แม้จะดูเหมือนว่ากาละเทสะจะช่างไม่ได้เอาเสียเลยก็ตาม สมรภูมินี้เกรงว่าจะยืดเยื้อ อีกนาน...

สรุปตัวเลขผลประกอบการเดือนที่ 9

จากเงินลงทุนทั้งสิ้น  705,000 บาท ถอนทุนออกจากบ/ช 200,000 บาท (27 พ.ย. 56)

1. เงินลงทุน : 505,000 บาท
2. พอร์ตมูลค่า : 428,724.00 บาท
3. ยอดคงเหลือในบัญชี : 30.02 บาท
4. มูลค่าตลาด : 364,840.00 บาท

ขาดทุนสุทธิ จากการซื้อ/ขายหุ้น (2+3-1) : -76,245.98 บาท

3 มกราคม 2557

       เปิดศักราชใหม่ได้ 2 วันทำการ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดิ่งนรกลงได้อีกถึง 70 กว่าจุด อันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางการเมืองในประเทศโดยแท้ เฝ้าดูผู้คนกระทำอันรักชาติบ้านเมืองอย่างไร้ทักษะ เม่าน้อยคอยรักได้แต่ทอดถอนฤทัย ตัวใครก็ตัวมัน...

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.92 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.32 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -63,884.00 บาท -14.90 % ยอดเงินคงเหลือ 30.02 บาท

6 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.90 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.28 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.34 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -64,884.00 บาท -15.13 % ยอดเงินคงเหลือ 30.02 บาท

7 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.28 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.30 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.37 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -58,884.00 บาท -13.73 % ยอดเงินคงเหลือ 30.02 บาท

8 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.92 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.28 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -60,256.00 บาท -14.05 % ยอดเงินคงเหลือ 30.02 บาท

9 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.92 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.28 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.33 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -63,256.00 บาท -14.75 % ยอดเงินคงเหลือ 30.02 บาท

10 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.92 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.28 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.33 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -62,256.00 บาท -14.52 % ยอดเงินคงเหลือ 30.02 บาท

13 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.28 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.32 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -61,256.00 บาท -14.29 % ยอดเงินคงเหลือ 30.02 บาท

14 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.96 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.32 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.33 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -56,628.00 บาท -13.21 % ยอดเงินคงเหลือ 30.02 บาท

15 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.95 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.28 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -56,256.00 บาท -13.12 % ยอดเงินคงเหลือ 30.02 บาท

16 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.95 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.95 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.37 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -53,256.00 บาท -12.42 % ยอดเงินคงเหลือ 30.02 บาท

17 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.95 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.32 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.37 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -53,628.00 บาท -12.51 % ยอดเงินคงเหลือ 30.02 บาท

20 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.95 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -55,256.00 บาท -12.89 % ยอดเงินคงเหลือ 30.02 บาท

21 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.95 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.32 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.34 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -56,628.00 บาท -13.21 % ยอดเงินคงเหลือ 30.02 บาท

22 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.34 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -59,256.00 บาท -13.82 % ยอดเงินคงเหลือ 30.02 บาท

23 มกราคม 2557
(คืนทุน 70,000 บาท)

     โอนเงินเข้าบัญชีหุ้น 70,000 บาท จากยอดเงินลงทุนเดิม 505,000 บาท รวมเป็น 575,000 บาท ถือเป็นการคืนทุนที่ถอนทุนออกไป 200,000 บาทเมื่อ 27 พ.ย. 56 เพื่อให้ง่ายแก่การนำเสนอและบริหารจัดการ

ท่ามกลางสถานการณ์อันเข้าใกล้บ้านป่าเมืองเถื่อนเข้าไปทุกที จดๆจ้องๆ จะช้อนซื้อหุ้นที่เฝ้าจับตาดูอยู่ตั้งแต่ช่วงตลาดเปิดทำการ แบบแมงเม่าไม่กลัวน้ำร้อน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็กลับขยับขึ้นสวนกระแส คงต้องใจเย็นซุ่มดูต่ออีกสักหน่อย...

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.94 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.32 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -55,628.00 บาท -12.98 % ยอดเงินคงเหลือ 70,030.02 บาท

24 มกราคม 2557

       เข้าคิวเคาะซื้อหุ้น LIVE จำนวน 100,000 หุ้นที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น ตั้งแต่ช่วงเช้ามา Matchได้เอาตอนช่วงท้ายๆก่อนตลาดฯปิด เป้าหมายเพื่อเก็งกำไรระยะยาว โดยแอบคาดการณ์เอาเองว่าธุรกิจสื่อน่าจะได้รับประโยชน์จากทีวีดิจิตอลที่กำลังจะเปิดให้บริการบ้างไม่มากก็น้อย

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.95 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.33 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -55,000.00 บาท -12.02 % ยอดเงินคงเหลือ 40,981.06 บาท

27 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.96 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.28 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.32 บาท/หุ้น
ZMICO ปิดที่ราคา 1.34 บาท/หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -57,628.00 บาท -12.59 % ยอดเงินคงเหลือ 40,981.06 บาท

28 มกราคม 2557

      เคาะซื้อหุ้น ZMICO สะสมเพิ่มเข้ามาอีก 30,000 หุ้นที่ราคา 1.34 บาท/หุ้น จากของเดิมที่ถือไว้ 100,000 หุ้นที่ราคา 1.65 บาท/หุ้น ได้เฉลี่ยราคาอยู่ที่ 1.58 บาท/130,000 หุ้น ตามด้วยหุ้น TWZ 2,100 หุ้นที่ราคา 0.32 บาท/หุ้น จากของเดิมที่ถือไว้ 62,800 หุ้นที่ราคา 0.33 บาท/หุ้น รวมเป็น 64,900 หุ้น

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.95 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.28 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.28 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.32 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.33 บาท/หุ้น**

0.33 บาท/62,800 หุ้น,0.32 บาท/2,100 หุ้น = 64,900 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -61,149.00 บาท -12.26 % ยอดเงินคงเหลือ 40.05 บาท

29 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.93 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.95 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.28 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.32 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.35 บาท/หุ้น**

0.33 บาท/62,800 หุ้น,0.32 บาท/2,100 หุ้น = 64,900 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -57,549.00 บาท -11.54 % ยอดเงินคงเหลือ 40.04 บาท

30 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.92 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.95 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.28 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.32 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น**

0.33 บาท/62,800 หุ้น,0.32 บาท/2,100 หุ้น = 64,900 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -55,249.00 บาท -11.08 % ยอดเงินคงเหลือ 40.04 บาท

31 มกราคม 2557

ปิดตลาด

BMCL ปิดที่ราคา 0.92 บาท/หุ้น
BSBM ปิดที่ราคา 0.96 บาท/หุ้น
LIVE ปิดที่ราคา 0.29 บาท/หุ้น
SSI ปิดที่ราคา 0.31 บาท/หุ้น
TWZ ปิดที่ราคา 0.33 บาท/หุ้น*
ZMICO ปิดที่ราคา 1.36 บาท/หุ้น**

0.33 บาท/62,800 หุ้น,0.32 บาท/2,100 หุ้น = 64,900 หุ้น
** 1.65 บาท/100,000 หุ้น,1.34 บาท/30,000 หุ้น = 130,000 หุ้น

สรุป ขาดทุน/กำไร ประมาณการ -52,600.00 บาท -10.54 % ยอดเงินคงเหลือ 40.04 บาท

» แสดงผลประกอบการ ณ ปัจจุบัน พอร์ตน้อยๆ
<<< ย้อนกลับ || ติดตามบันทึกการเล่นสด เดือนกุมภาพันธ์ 2557 >>>


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-