จอมยุทธสถาน main menu
จอมยุทธ

  สารคดี-ท่องเที่ยว

พาตัวตนออกจากสถานที่อันจองจำ ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ ไปประกาศอิสรภาพด้วยกัน
สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลกโดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

เมืองโบราณ

สมุทรปราการ

อ่านหน้า » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

ดูเหมือนว่าจะกว้างขวางใหญ่โตกว่าตลาดน้ำไหนๆ ในประเทศไทยเสียอีก

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

ออกจากตลาดน้ำทางเดิมปั่นจักรยานชมวิวไปเรื่อยๆ สู่ในส่วนที่เป็นจินตนาการ

เมืองโบราณ

ศาลาพักร้อนริมทางเยี่ยงนี้

เมืองโบราณ

เขาพระสุเมรุตามคติในศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนาคือภูเขาที่เป็นหลักของโลก ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาล เป็นที่อยู่ของสิ่งมีวิญญาณในภพและภูมิต่างๆ นับแต่สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานไปถึงมนุษย์นาค ครุฑ ยักษ์มาร คนธรรพ์ฤๅษีและเทวดา โดยมีปลาอานนท์หนุนอยู่

รอบๆ เขาพระสุเมรุ เขาพระสุเมรุตั้งอยู่เหนือน้ำ 84,000 โยชน์ มีภูเขารองรับ 3 ลูก โดยส่วนฐานคือ ตรีกูฏ (สามเส้าหรือสามยอด) มีภูเขาล้อมรอบ 7 ทิว เรียกว่า สัณบริภัณฑคีรี คือ ทิวเขา ยุคนธร กรวิก อิสินธร สุทัศ เนมินธร วินตกและอัสกัณ มีเทวดาจตุมหาราชิก และบริวารสถิตอยู่

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

ศาลาหลากหลายรูปแบบ ให้หลบแดดเป็นระยะ

เมืองโบราณ

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-