จอมยุทธสถาน main menu
จอมยุทธ

  สารคดี-ท่องเที่ยว

พาตัวตนออกจากสถานที่อันจองจำ ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ ไปประกาศอิสรภาพด้วยกัน
สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลกโดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

เมืองโบราณ

สมุทรปราการ

อ่านหน้า » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

เมืองโบราณ

ภาพเขียนตามจั่ว เพดาน ด้านในศาลา

เมืองโบราณ

เป็นเรื่องราววรรณคดีไทย

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

ทางเดินวกไปวนมา

เมืองโบราณ

เป็นเรือสำเภาท้องกลม มีบั้นท้ายและเก๋งเรือคล้ายสำเภาจีน แต่มีเพียง 2 เสา 2 ใบ ในสมัยอยุธยาไทยได้ใช้เรือสำเภาในการติดต่อค้าขายและเจริญสัมพันธ์ไมตรี โดยเฉพาะกับจีนและโปรตุเกส

จากศาลารามเกียรติ์ แดดเปรี้ยง ๆ ฝนตั้งเคล้ามาแล้ว...

เมืองโบราณ

ในที่สุดฝนก็กระหน่ำลง พอได้อาศัยศาลาเล็กๆริมทางคุ้มหัว แค่หัวจริงๆ...

เมืองโบราณ

เกือบหนึ่งชั่วโมงผ่านไป

เมืองโบราณ

รถนักท่องเที่ยวกลุ่มแรก หลังฝน...

เมืองโบราณ

ชมเมือง....

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

เจดีย์เจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะคล้ายกับมหาวิหารโพธิที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย ที่ฐานเจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดา เมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคตในปี พ.ศ.2030 พระยอดเชียงราย ราชนัดดาได้สืบราชสมบัติแทน และโปรดให้สร้างสถูปใหญ่บรรจุอัฐิของพระอัยกาธิราช และสัตตมหาสถาน คือสถานที่สำคัญในพุทธประวัติเจ็ดแห่ง ได้แก่ โพธิบัลลังก์ อนิมิตเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชปาลนิโครธเจดีย์ ราชายตนเจดีย์ ปัจจุบันเหลืออยู่ที่วัดเจ็ดยอดเพียงสามแห่ง คือ อนิมิตเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ มุจจลินทเจดีย์

เมืองโบราณ

วิหารเมืองสะเมิง เชียงใหม่ ลักษณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของล้านนา ภายในวิหารมีปราสาทขนาดเล็กก่ออิฐถือปูน ประดับลายปูนปั้น เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระบรมธาตุ อันเป็นสิ่งเคารพสูงสุดของชุมชนในท้องถิ่น คติการสร้างปราสาทในวิหารเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของศิลปะล้านนาโบราณ

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-