จอมยุทธสถาน main menu
จอมยุทธ

  สารคดี-ท่องเที่ยว

พาตัวตนออกจากสถานที่อันจองจำ ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ ไปประกาศอิสรภาพด้วยกัน
สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลกโดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

เมืองโบราณ

สมุทรปราการ

อ่านหน้า » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

วันพุธที่ 5 กันยายน 2555 (ต่อจาก พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ )

จากพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณสัก 15 นาทีก็ถึงเมืองโบราณ ค่าแท็กซี่ 80 กว่าบาท

เมืองโบราณ เลี่ยงมาเดินหลบแดดเข้าทางด้านร้านขายของที่ระลึก ไม่พบนักท่องเที่ยวรายใด...

เมืองโบราณ

ศาลพระภูมิหน้าเมือง

เมืองโบราณ

สำหรับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ได้มาเยือน โดยต่างกรรมต่างวาระ ระยะห่างสัก 8-10 ปี และทุกครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอ ครั้งนี้ก็ด้วย...

เมืองโบราณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เคยเป็นศาลาไม้โบราณเก่าๆ ตั้งอยู่ตรงปากทางเข้าด้านหน้า บัดนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง รวมถึงราคาบัตรเข้าชมจากไม่เกิน 100 บาทสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ปรับเป็นเท่าเทียมกันหมดชนิดที่คาดไม่ถึง 350 บาท จะอย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวถือว่าไม่ได้แพงจนเกินเลยไป เพราะรู้ว่าด้านในนั้นมันคุ้มค่าและสมเหตุสมผลอย่างยิ่ง

เมืองโบราณ

พร้อมบริการจักรยานฟรี สารพัดรุ่นให้เลือกตามใจชอบ

เมืองโบราณ

ถนนลาดยางอย่างดีแล้ว ก่อนนี้เป็นถนนลูกรัง บรรยากาศแบบชนบทไทย

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยนายเล็ก วิริยะพันธุ์ นักธุรกิจเจ้าของบริษัทวิริยะประกันภัย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรวบรวมสถานที่สำคัญ ๆ ในประเทศ พื้นที่ประมาณ 800 ไร่ ลักษณะที่ดินมีผังบริเวณคล้ายรูปขวาน เหมือนกับอาณาเขตของประเทศไทย ภายในจะมีโบราณสถาน ปูชนียสถาน วัดโบราณ พระราชวังต่างๆ โดยสร้างให้มีขนาดเล็กลง บางแห่งเท่าแบบจริง การสร้างฝีมือประณีต และยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสะท้อนให้เห็นถึง ภูมิปัญญาของไทย

เมืองโบราณ

วัดพระมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชั้นวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ พระเจดีย์องค์เดิมสร้างตามความเชื่อของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เมื่อประมาณปี พ.ศ.1300 สมัยอาณาจักรตามพรลิงค์ ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัย ต่อมาเมื่อได้มีการติดต่อสัมพันธ์กับพระภิกษุลังกา ในสมัยพระเจ้าจันทรภาณุศรีธรรมราชได้นิมนต์พระภิกษุลังกามาตั้งคณะสงฆ์ในเมืองนครศรีธรรมราชเป็นการสถาปนาพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ พระบรมธาตุองค์เดิมชำรุดทรุดโทรมมาก พระภิกษุลังกาจึงได้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบลังกา โดยสร้างพระสถูปแบบลังกาครอบองค์พระเจดีย์เดิม เป็นพระสถูปทรงโอคว่ำปากระฆังติดกับพื้นกำแพงแก้ว ที่มุมกำแพงแก้วมีพระบรมธาตุจำลองประดิษฐานอยู่ทั้งสี่มุม

เมื่อประมาณปี พ.ศ.1793 พระเจ้าจันทรภาณุศรีธรรมราช ได้ยกกองทัพเรือไปตีเมืองลังกาครั้งที่ 1 ได้พระพุทธสิหิงค์มา จึงได้ฉลองสมโภชรวมกับพระบรมธาตุเจดีย์ โดยมีนางพญาเลือดขาวนำเสด็จแทนพระเจ้าจันทรภาณุจากลังกา พระพุทธสิหิงค์ มีลักษณะทางศิลปกรรมอยู่ในตระกูลช่างแบบนครศรีธรรมราชที่เรียกกันว่า แบบขนมต้ม ประดิษฐานอยู่ในหอพระพุทธสิหิงค์ ในบริเวณวังเจ้านครเก่า ปัจจุบันเป็นศาลากลางจังหวัด เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะบูชาในเวลาราชการทุกวัน

เมืองโบราณ

พระบรมธาตุไชยา อยู่ในวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดโบราณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจดีย์พระบรมธาตุไชยาเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยองค์เดียวที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 ไม่ปรากฎประวัติการสร้างและผู้สร้าง เข้าใจว่าสร้างในขณะที่เมืองไชยาสมัยศรีวิชัยกำลังเจริญรุ่งเรืองสูงสุดอายุไม่ต่ำกว่า 1200 ปี

ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เดียว ในปัจจุบันที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด โดยองค์เจดีย์พระบรมธาตุมีความสูงจากฐานใต้ดินถึงยอด 24 เมตร ตั้งอยู่ บนฐาน สี่เหลี่ยมสูงย่อเก็จ ขนาดฐานวัดจากทิศตะวันตกยาว 13 เมตร องค์เจดีย์พระบรมธาตุเป็นทรงสี่เหลี่ยมจตุรมุขย่อ มุขด้านหน้าหรือมุขด้านตะวันออก เปิดมีบันไดขึ้นสำหรับให้ประชาชนเข้าไปนมัสการพระพุทธรูปภายในเจดีย์

เมืองโบราณ

จากถนนเบี่ยงขวาเข้าสู่ย่านการค้า

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

| หน้าถัดไป »


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-