จอมยุทธสถาน main menu
จอมยุทธ

  สารคดี-ท่องเที่ยว

พาตัวตนออกจากสถานที่อันจองจำ ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ ไปประกาศอิสรภาพด้วยกัน
สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลกโดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

สมุทรปราการ

อ่านหน้า » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

พิพิธภัณฑ์ ช้างเอราวัณ

ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ช้างเอราวัณเป็นช้างที่โปรดปรานมากที่สุดของพระอินทร์ เชื่อกันว่าช้างเชือกนี้เป็นเทพบุตรองค์หนึ่ง เมื่อพระอินทร์ต้องการจะเสด็จไปไหนเอราวัณเทพบุตร ก็จะแปลงกายเป็นช้างเผือก

พิพิธภัณฑ์ ช้างเอราวัณ

มี 33 เศียร แต่ละเศียรมี 7 งา ยาว 4 ล้านวา แต่ละงามีสระบัว 7 สระ แต่ละสระมี 7 ดอก แต่ละดอกมี 7 กลีบ 7 เกสร แต่ละเกสรมีปราสาท 7 หลัง แต่ละหลังมี 7 ชั้น แต่ละชั้นมี 7 ห้อง แต่ละห้องมี 7 บัลลังก์ แต่ละบัลลังก์มีเทพธิดาสถิต 7 องค์ มีบริวารองค์ละ 7 นาง เทพธิดาบริวารแต่ละนางมีนางทาสีนางละ 7 ทาสี รวมทั้งนางเทพอัปสร 190,248,433 นาง เทพธิดา บริวารรวมกันทั้งหมดประมาณ 13,331,669,031 นาง เศียรทั้ง 33 ของช้างเอราวัณมีเทพยดาสถิตเศียรละ 1 องค์ (ที่มา : http://th.wikipedia.org)

พิพิธภัณฑ์ ช้างเอราวัณ

ศิลปินไทยมักจะทำช้างเอราวัณ เป็นช้าง 3 เศียร

พิพิธภัณฑ์ ช้างเอราวัณ

มุมนี้อยู่ด้านนอกให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้สักการะบูชา

พิพิธภัณฑ์ ช้างเอราวัณ

« ย้อนกลับ |

จากพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เรียกแท็กซี่ไปต่อที่เมืองโบราณ »


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-