ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

โซ่ตรวนแห่งความเชื่อ

ที่ทัณฑ์สถานแห่งความโง่เขลา
มนุษย์ผู้ขาดความเชื่อมั่น
พันธนาการตนเองไว้กับความขลาดกลัว
รออภินิหารของดอกไม้ธูปเทียน
บิดเบือนโชคชะตา
และณ ที่แห่งนั้น
มหิทธานุภาพแห่งลัทธิงมงาย
ตั้งสูงตระหง่านอยู่บนหิ้งบูชา.

คลิกอ่านหน้า 2