ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

ควายเนื้อ

จักรกลคำรามลั่นทุ่ง
สัมพันธภาพอันเรืองรุ่งระหว่างคนกับควาย
หักสะบั้นลง พร้อมกับแอกคราดไถ
และชะตากรรมควายที่มืดมน
เคยเป็นเพื่อนคู่ใจในยามยาก
ร่วมลำบากตรากตรำกลำแดดฝน
โง่เดินหน้าบ้าตามหลังครั้งยังจน
คือควายคนผู้ทุกทนบนแผ่นดิน.

คลิกอ่านหน้า 8