ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

มรณกรรมอมตะ

ครั้งหนึ่ง
มนุษย์เคยใฝ่ฝันที่จะบินให้ได้อย่างนก
แหวกว่ายดำดิ่งสู่ห้วงสมุทรดุจปลา
จากวันนั้น....จนวันนี้
วันที่มนุษย์ลอยตัวอยู่เหนือมวลหมู่พญาอินทรี
วันที่มนุษย์หายใจอยู่ใต้น้ำ
วันที่มนุษย์มุดดิน
ประกาศสัจธรรมยิ่งใหญ่ในหลุมศพ
สู่ความเป็นอมตะนิรันดร์กาลสืบไป.

คลิกอ่านหน้า 11