ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

นัดสำคัญ

ทุกชีวิตเกิดมาบนโลกที่ถูกปั้นไว้กลมแล้ว
และความตายก็มารออยู่ก่อนแล้วเช่นกัน

เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางฝั่งหนึ่งของขอบฟ้า
แล้วล่วงลับหายไปทางฟากฟ้าอีกฝั่งหนึ่ง

วันแล้ว...วันเล่า
เป็นแสนล้านปีโลก
ความตาย...ก็ยังคงเป็นสิ่งเดียวที่รออยู่.

คลิกอ่านหน้า 12