ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

สุนทรพจน์สะท้านโลกันต์

การที่จะยอมให้พลเมืองดี
ที่ซื่อสัตย์และห้าวหาญอยู่อย่างทาส...ย่อมไม่ได้
เขามีสิทธิ์จะดำรงค์ชีพเช่นชาติอื่น

...คือคำพูดที่ประชาชนผู้แร้นแค้นเฝ้ารอ
...รอใครสักคนที่จะพูดออกมา....
ใครสักคนที่กล้าพอจะประกาศตัว
....กล้าพอที่จะเป็นพระเจ้า
ใครก็ได้ที่กล้าพอจะฉีกสนธิสัญญา.....
...สัญญาที่กดหัวผู้แพ้....
สัญญาที่ประดุจตราสังมัดศพ

ไฮ้ส์...ฮิตเลอร์.

คลิกอ่านหน้า 13