ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

สัตว์มนุษย์

กับบางสิ่งบางอย่างที่ลี้ลับ
หรือกับบางสิ่งบางอย่างที่ไร้ตัวตน
มนุษย์จะยกย่องและสรรเสริญ
สมมุติให้เป็นพระเจ้า
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แต่กับบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์มิอาจกดขี่
หรือกับบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์กลัว
มนุษย์จะรุมลอบทำลายให้สิ้นไป.

คลิกอ่านหน้า 16