ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

คอมมิวนิสต์

เจ้าควายเผือกไม่มีสมอง
ไม่เคยลิ้มลองรสเสรีภาพ
เพราะถูกสนตะพายจูงจมูก
...มาแต่ดึกดำบรรพ

เจ้าป่าเปลี่ยวกระโหลกหนา
พอปลดแอกไถ่จากบ่า...
เฝ้าคอยห่วงหาแต่หญ้าอ่อนในราง.

คลิกอ่านหน้า 17