ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

ขาประจำ

แล้ววันที่ประชาชนรอคอยก็มาถึง
วันที่พวกเขาทั้งหลายมีสิทธิและเสรีภาพ
วันที่พวกเขาเป็นใหญ่ในชาติ
วันที่อำนาจตกอยู่ในมือของประชาชน
...อีกครั้ง
แล้วมันก็ผ่านไป...
อำนาจที่ทุกคนเคยเฝ้าไขว่คว้า
ผ่านไปเหมือนที่เคยผ่านมา...
เมื่อพวกเขาเหล่านั้นขาดความเชื่อมั่น
...ในอำนาจของตนเอง
และยกสิทธิ์ขึ้นชั่งกิโลขาย
ให้กับเจ้านาย...คนหน้าเดิมอีกครั้ง.

คลิกอ่านหน้า 20