ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

สภามหาโจร

จากกลุ่มโจรที่มีอุดมการณ์เดียวกัน
จับมือจัดตั้งกองโจร
ประกอบกิจกรรมปลิ้นปล้อน
ประกาศนโยบายโกงกิน
ซ่องสุมแสวงหาอำนาจ
ลักลอบปล้นสิทธิ์...ปล้นเสียง
เดินเรียงหน้าเข้าสภา
เจรจาเรื่องผลประโยชน์
จัดสรรแบ่งบันโฉนด
คนโฉดจะครองแผ่นดิน.

คลิกอ่านหน้า 24