ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

ตอไม้ที่ตายแล้ว

เขาตายเพราะรักป่า
เลือดแดงทาใบไม้เขียว
เขาตายอย่างโดดเดี่ยว
ด้วยเล็บเขี้ยวคนจัญไร

วีรบุรุษจอมอนุรักษ์
โลกประจักษ์เมื่อสิ้นใจ
โลงศพสี่เหลี่ยมหนึ่งใบ
ใช่...หรือไม่ไม้ในดง

คลิกอ่านหน้า 25