ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

เบี้ยข้างกระดาน

นักปฏิกิริยาประชาธิปไตย
ยกย่องประชาชนว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
เพื่อก่อการเคลื่อนไหวไปสู่อำนาจ
...โดยใช้ประชาชนเป็นเกาะกำบัง
เป็นคล้ายดั่งตัวเบี้ย...
แลกม้า...โคน...เรือ
และจะไม่มีเบี้ยเหลือสักตัว
เมื่อถึงตารุกฆาต...
เบี้ย....
ถึงจะหงาย...ก็เป็นได้แค่เม็ด
...แค่เม็ด...เท่านั้น.

คลิกอ่านหน้า 26