ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

สุดทางตัน

สมบูรณาญาสิทธิราชเป็นอดีต
คอมมิวนิสต์ล้าหลัง
ฟาสซิสต์ลงหลุมอวสาน

เผด็จการล้าหลัง
ประชาธิปไตยฟุ่มเฟือยสิทธิ์
...ขัดแย้ง...สับสน...
อภิสิทธ์ชนล้นเมือง.

คลิกอ่านหน้า 27