ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

มนุษย์

มนุษย์...สัตว์บกสองเท้า
สัตว์ประเสริฐ...เลี้ยงลูกด้วยนม

มนุษย์...สัตว์เลือดอุ่น
ออกลูกเป็นตัว...มีวิวัฒนาการ
...ใส่เครื่องนุ่งห่ม

มนุษย์...สัตว์สังคมชั้นสูง
สื่อสารด้วยภาษา...ขันถ่ายของเสีย
...ร่วมเพศในที่ลับ.

คลิกอ่านหน้า 29