ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

เมืองมหาภัย

เมื่อลูกอกตัญญู
ผัวเมียคบชู้
ครูทำอนาจารย์ศิษย์
นักพรตมั่วอบาย
เมื่อข้าราชการช่อราษฎร์บังหลวง
นักการเมืองหวงอำนาจ
ทหารสะสมอาวุธ

เมื่อหน้าที่พลเมืองถูกวิจารณ์
สังค
มแตกแยก
หวาดระแวง
สวมหน้ากาก.

คลิกอ่านหน้า 30