ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

ศาสนจักร

มีผู้คนมากมายทั้งชายหญิง
เดินข้ามเข้าไปในเขตธรณีสงฆ์
บางคนเข้าไปเพื่อทำธุรกิจ
หลายคนเข้าไปเพื่อชมมหรสพ

จะมีสักกี่คน...
ที่เข้าไปเพื่อแสวงหาพระธรรม
ชำระล้างจิตใจให้ใสสะอาด...บริสุทธิ์.

คลิกอ่านหน้า 31