ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

มรดกล้านปี

ทายาทไดโนเสาร์ตัวสุดท้าย
ล้มลงขาดใจตายคาแผ่นดิน
สัตว์มนุษย์คล้ายลิงขึ้นแท่นรับมรดกโลก
แถมดวงจันทร์แห้งแล้งไว้ดูเล่นอีกหนึ่งดวง
...มีเพียงมนุษย์เท่านั้น...
ที่มีศักยภาพพอที่จะศึกษาและวิจัย
ก้อนขี้ที่แข็งเป็นหินของ...ไดโนเสาร์.

คลิกอ่านหน้า 32