ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

สารถีแถลงการณ์

มิใช่เหน็บแนมหรือถากถาง
เพียงสะกิดตอกย้ำในบางสิ่งที่ถูกลืม
มิใช่มองโลกในแง่ร้าย
เพียงมองในบางด้านที่ถูกมองข้าม
หากจะเจ็บร้าวรันทดบ้าง
ก็ย่อมดีกว่า...หลอกตัวเอง
ด้วยมนุษย์ควรเป็นมนุษย์
และภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์
มิใช่สัตว์สังคมที่เพียงแค่สวมหน้ากาก
ความเป็นมนุษย์...เท่านั้น.

กลับหน้าคำนำ