ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

คำนำ

คำนำ (พิมพ์ครั้งแรก)

       ท่านระพินทรนาถ ฐากุร เคยกล่าวไว้ว่า "ท่านจะไม่รู้จักกวีเลย หากอาศัยแต่ชีวะประวัติ" และสำหรับผมแล้ว "ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ" คืองานเขียนชิ้นแรกที่รวมเล่มเป็นของตนเอง จึงเป็นครั้งแรกที่เราจะได้รู้จักกันโดยมิต้องอาศัยประวัติชีวิต

ด้วยความเคารพ
สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร
เมษายน 2538

คลิกอ่านหน้า 1

คำนำ
โซ่ตรวนแห่งความเชื่อ
โคตรปรัชญา
คนตื่นตูม
ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ
เสรีภาพ
ตามรอยศาสดา
ควายเนื้อ
อภิมหานามธรรม
ทาสแท้
มรณกรรมอมตะ
นัดสำคัญ
สุนทรพจน์สะท้านโลกันต์
ศาลาโกหก
วัตถุอัปมงคล
สัตว์มนุษย์
คอมมิวนิสต์
จนป่านนี้
ปรัชญาศาสตร์
ขาประจำ
ทารุณกรรมของแม่
โลกาพิเรน
มอญร้องไห้
สภามหาโจร
ตอไม้ที่ตายแล้ว
เบี้ยข้างกระดาน
สุดทางตัน
แด่...เกียรติภูมิที่สูญสิ้น
มนุษย์
เมืองมหาภัย
ศาสนจักร
มรดกล้านปี
ปรารถนา
เพียงฝัน
สารถีแถลงการณ์

พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน 2538
พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2539
จัดจำหน่ายโดย : บริษัทสามัคคีสาร (ดอกหญ้า) จำกัด
ISBN 974-89695-9-2

หนังสือทำมือ
  พิมพ์ครั้งแรก 40 เล่ม : มิถุนายน 2547
  พิมพ์ครั้งที่ 2 50 เล่ม: สิงหาคม 2549
  จัดจำหน่ายโดย : บ้านจอมยุทธ (www.baanjomyut.com)

วราวุติ แก้วเจริญ : ภาพประกอบ