งูเขียว หางบอบช้ำ

ในนาม : งูเขียว หางบอบช้ำ
ณ มุมนักเขียน
:
บ้านจอมยุทธ

อ่านหน้า >> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

มนุษย์ที่สุดในโลกยังไม่มีบันทึกหลักฐานใด ทางประวัติศาสตร์
ที่พอจะทำให้เชื่อถือได้ว่า การกระทำอันเป็นมนุษย์นี้
คือสิ่งที่ดีงาม......


เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 17 ธ.ค. ปี 2006 [ เวลา 16 : 28 ]

คลิกอ่านต่อหน้า 14