ความคิดถึงไม่มีวันสิ้นสุด

ความคิดถึงไม่มีวันสิ้นสุด

กุญแจขาว : เขียน

เพียงแค่คิดถึงเธอ
ฉันจะสลักชื่อเธอไว้ทุกครั้ง
บนดอกไม้ทุกดอกในสวนของโลก
บนแผ่นน้ำในมหาสมุทร
บนก้อนเมฆในท้องฟ้า
บนพื้นดินทุกตารางนิ้ว
บนทรายทุกเม็ด

ไม่นานหรอกที่รัก...
โลกนี้จะเต็มไปด้วยชื่อของเธอ.

------------------------------

ความคิดถึงไม่มีวันสิ้นสุด : บทกวี
พิมพ์ครั้งแรก :  2527
"ชื่อเล่นว่าแมว" รวมบทกวีคนฟิลลิ่ง