ความรู้สึก อารมณ์ เวลา แสนยานุภาพแห่งการอคอย

เรื่องสั้นขนาดยาว นันทวิสาร :: เขียน

คำนำ

      กี่แสนล้านฝัน กี่พันหมื่นหวัง ที่ความจริงได้เคยทำลายมาแล้ว จนนับครั้งไม่ถ้วน "ความรู้สึก อารมณ์ เวลา แสนยานุภาพแห่งการรอคอย" เป็นเพียงเถ้าถ่านของความฝัน ที่ได้เคยวาดหวังไว้ และเมื่อความจริงคือสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ หนทางเดียวคือการยอมจำนนและชดใช้
      สำหรับผมแล้ว ความรักยังคงทรงอนุภาพและเป็นสิ่งซึ่งสวยงาม ที่ผลิดอกแย้มบานอยู่ในความทุกข์ระทม และตราบชั่วชีวิต

นันทวิสาร
มิถุนายน 2547

หนังสือทำมือ :
พิมพ์ครั้งแรก 40 เล่ม : มิถุนายน 2547
พิมพ์ครั้งที่ 2 50 เล่ม: สิงหาคม 2549
จัดจำหน่ายโดย : บ้านจอมยุทธ (www.baanjomyut.com)

อ่านต่อ

อ่านหน้า » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | บทสุดท้าย