ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

คำนึงในป่าช้า

ถ้าปิดตา
มองเห็นความเงียบสงัด
ปิดหู
ได้ยินความรู้สึก
ปิดปาก
ลิ้มรสความว่างเปล่า
ละสังขาร
สัมผัสจิต
โครงกระดูก
บรรลุโสดาบัน.

คลิกอ่านหน้า 3