คนล้มลุก

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

คนล้มลุก

ท่านผู้ทรงเกียรติ
เบื้องหน้าท่านนั่น "คนล้ม"
เขากำลังท้อแท้เหนื่อยหน่ายและสิ้นหวัง
เราขอให้ท่านทั้งหลาย
โปรดดูถูกเหยียดหยาม
และยกเท้าก้าวข้ามเขาไป
เพื่อที่เขาจะได้ลุกขึ้นมาอีกครั้ง
ด้วยกำลังทั้งหมดที่เหลืออยู่
บนลำแข้งของตนเอง
แต่อย่าได้แปลกใจ
ถ้าเขาจะวิ่งนำหน้าทุกคนไป.

คลิกอ่านหน้า 4