มายา

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

มายา

ดวงดาวที่ทอแสงประกายบนฟากฟ้า
เมื่อร่วงลงมาสู่ดิน
ไม่ต่างจากเม็ดหินหรือกรวดทราย
หาได้กลายเป็นเพชรนิลจินดาไม่
เมฆหมอกที่มืดทะมึนดำ
เลื่อนลอยต่ำกลั่นตัวเป็นฝนโปรย
หยาดน้ำประพรมโรยฉ่ำชื่นเย็น
หาได้เป็นแสนยานุภาพแห่งมัจจุราชไม่.

คลิกอ่านหน้า 5