เปลือยชีวิต

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

เปลือยชีวิต

ณ อาณาจักรแห่งความเป็นส่วนตัว
บนเรือนร่างแห่งอารยชน
อาภรณ์แห่งวัฒนธรรมประเพณี
ถูกถอดทิ้งลงตระกร้า
เครื่องประดับแห่งค่านิยม
ถูกโยนไว้ในโถส้วม
ความเชื่อถูกกระชากลงมาเช็ดเท้า
สมบัติผู้ดีตกหล่นเกลื่อนกลาด
บัตรมนุษย์ถูกเก็บใส่ลิ้นชัก
หน้ากากถูกดึงลอกออกวาง
ชำระล้างกลิ่นบาปสาปแห่งสัตว์.

คลิกอ่านหน้า 6