ฮิตเลอร์

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

ฮิตเลอร์

สามัญชนผู้ทะยานจะเป็นสังฆราช
อัฉริยะชนที่ไร้การศึกษา
ช่างทาสีชาตินิยมผู้คลั่งไคล้มาตุภูมิ
สิบโทการเขนเหล็ก
ผู้ทรงพลังแห่งการค้นคว้าด้วยตัวเอง
ตัวตลกร่วมสมัยแห่งพรรคนาซี
เศษไม้ท่อนสุดท้ายของคนที่ใกล้จะจมน้ำ
เทพเจ้าผู้ปลดปล่อย
ผู้พ่ายแพ้ที่ต้องเป็นโจร
อาชญากรที่โลกสาปแช่ง

ฮิตเลอร์...
มหาบุรุษผู้สร้างประวัติศาสตร์
บทเรียนการกดขี่ที่ต้องศึกษา.

คลิกอ่านหน้า 7