มนุษยโทษ

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

มนุษยโทษ

ในวันที่พระจันทร์หลับใหล
วันนั้น....
วันที่เปลวไฟใต้หางจรวดลุกโชติช่วง
แรงโน้นถ่วงของโลก
ไม่อาจดูดดึงมนุษย์ไว้บนเปลือกโลก
เมฆหมอกไม่อาจขวางกั้นการพุ่งทะยาน
โลกไม่อาจจองจำมนุษย์ไว้ได้อีกต่อไป
โลกจะรกร้าง.....
ในวันที่พระองค์ลุกตื่นจากแท่นบรรทม.

คลิกอ่านหน้า 9