เพียงผงธุลีดิน

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

เพียงผงธุลีดิน

หิ่งห้อย
สุริยเทพแห่งราตรี
แม้จะมีแสงในตัวเองเช่นดวงฤกษ์
ก็หาได้มีบริวารโคจรรอบตัวเองไม่
หิ้งห้อย ต่ำต้อยกว่าจันทรา
และถ้าจะเปรียบเทียบกับดวงดารา
วาสนาก็แค่เพียงฝุ่นดิน.

คลิกอ่านหน้า 11