ดุลยภาพ

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

ดุลยภาพ

ระบบนิเวศน์
ต้นกำเนิดแห่งการดำเนินชีวิต
ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
โดยธรรมชาติ เพื่อธรรมชาติ
ระบบนิเวศน์
กฎธรรมชาติที่ไม่อาจยกเลิก
วงจรชีวิตที่ต้องสืบทอด
ความอยู่รอดที่ไม่อาจปฎิเสธ

คลิกอ่านหน้า 12