กาลิเลโอ

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

กาลิเลโอ

ดวงอาทิตย์มิได้หมุนรอบโลกอีกต่อไป
เมื่อดวงตาของกาลิเลโอ
มองผ่านกล้องดูดาว
ทางช้างเฝือกที่หนุ่มสาวใฝ่ฝันจะพบกันที่นั่น
ประกอบด้วยหมู่ดารามหาศาล
บนดวงจันทร์มีเทือกเขา
บนดวงอาทิตย์มีจุดดับ
โลกเป็นเพียงก้อนกรวดแห่งจักรวาล
กาลิเลโอ มนุษย์นอกศาสนา
ผู้ค้นพบความลับของพระเจ้า
คัดค้านคำสอนของปราชญ์ราชสำนัก
ผู้ลบล้างความเชื่อด้วยความจริง.

คลิกอ่านหน้า 13