ธรรมนูญนรก

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

ธรรมนูญนรก

อำนาจหมื่นพันร้อยล้านเหรียญ
ชื่อเสียงหมื่นพันล้านเหรียญ
เกียรติยศหมื่นร้อยล้านเหรียญ
ศักดิ์ศรีหมื่นล้านเหรียญ
อุดมการณ์พันร้อยล้านเหรียญ
สุดที่รักพันล้านเหรียญ
เหล่านี้....
นำเข้านรกไม่ได้สักเหรียญเดียว.

คลิกอ่านหน้า 14