ทาสที่รอการปลดปล่อย

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

ทาสที่รอการปลดปล่อย

ขบวนแห่ของผู้ประกอบการ
ยึดฐานที่มั่นบนทางเดินเท้า
เรียกร้องหาความถูกต้อง
ครั้งแล้ว....ครั้งเล่า
ที่อำนาจของประชาชน
ถูกหยิบยกขึ้นมาแอบอ้าง
ครั้งแล้ว....ครั้งเล่า
ที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องสังเวยชีวิต
ให้กับผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม
และครั้งแล้ว....ครั้งเล่า
ที่ประชาชนเจ้าของการปกครอง
ตกเป็นเหยื่อล่ออำนาจ.

คลิกอ่านหน้า 15