บันทึกถึงคนตาย

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

บันทึกถึงคนตาย

ศาสดา
สาวกของท่านสังคายนาพระไตรปิฎก
บิดเบือนคำสั่งสอน
นอตสตราดามุส
คำทำนายของท่าน
ไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเลย
คาร์ล มาร์กซ์
ทฤษฎีของท่านล้มเหลวในทางปฎิบัติ
คอมมูนิสต์กำลังล่มสลาย โนเบล
วัตถุระเบิดของท่าน
ทำลายล้างชีวิตคนดังผักปลา
มุสโสลินี
ท่านตายได้ทุเรศลูกนัยน์ตายิ่งนัก.

คลิกอ่านหน้า 16