อำนาจใจมือโจร

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร


ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

อำนาจใจมือโจร

ธรรมนูญหมกเม็ด
เผด็จการแปรรูป
รัฐบาลเสียงข้างมาก
ผู้นำยึดถือเพียงหลักการ
และผลประโยชน์ของพรรคพวก
อำนาจเก่าเพียงถูกเปลี่ยนมือ
ประชาธิปไตรเป็นแค่ภาพลวงตา
ผู้ยากไร้ยังคงด้อยโอกาส
แรงงานยังคงถูกกดขี่
ซ่องโสเภณียังคงเกลื่อนเมือง
คำสัญญายังคงว่างเปล่า
สัจจะยังคงไม่มี....ในหมู่โจร.

คลิกอ่านหน้า 17