เงินตกกะทะทองแดง

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

เงินตกกะทะทองแดง

เมื่อเงินถูกกระชากลากลงมาจากแท่นบูชา
เมื่อเงินเป็นวัตถุห้ามมีไว้ในครอบครอง
เมื่อเงินถูกประทุษร้ายเหยียบย่ำ
บ้านเมืองสกปรก....รกไปด้วยเงิน เงิน เงิน
ทุกหนทุกแห่งมีแต่เงิน
เงินกลายเป็นเศษขยะ....ปลิวว่อน
ไม่อาจซื้อแม้เพียงผงธุลีดิน
เมื่อเงินถูกพิพากษาด้วยอาญามรณาโทษ
เงินที่เคยรุ่งเรื่องตายทั้งโคตรกลางตลาด.

คลิกอ่านหน้า 18