สัตว์สงคราม

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

สัตว์สงคราม

การฆ่าคนคือเหรียญกล้าหาญ
การทำลายล้างคือใบประกาศเกียรติคุณ
การปล้นชิงคือคำยกย่องสรรเสริญ
ชัยชนะที่เด็ดขาดมาจากการทารุณโหดร้าย
การตายโดยปราศจากพระเจ้า
ได้รับการขนานนาม
ผู้เคราะห์ร้ายกลายเป็นวีรชน
ฆาตกรเลือดเย็นกลายเป็นวีรบุรุษ.

คลิกอ่านหน้า 19