มะเนอร์ปลอ-คอมูร่า

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

มะเนอร์ปลอ-คอมูร่า

มะเนอปลอร์....
เผด็จการกลางป่า
อำนาจเพียงหยิบมือที่ต้องช่วงชิง
ศาสนาเปรียบเทียบบนเส้นขนาน
กาลเวลาที่สูญเปล่า คอมูร่า....
ปราการสุดท้ายที่ต้องล่มสลาย
หายนะแห่งการแตกสามัคคี
อุดมการกู้ชาติที่ไม่อาจเพ้อฝัน
ความพ่ายแพ้ที่ไม่อาจอุธรณ์
มะเนอปลอร์ คอมูร่า
เนื้อในปากเสือ
สิทธิมนุษย์ชนที่รอการคุ้มครอง.

คลิกอ่านหน้า 21