คำรามแห่งสันติภาพ

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

คำรามแห่งสันติภาพ

ปรมาณู
นวัตกรรมแห่งการทำลายล้าง
สุดยอดแห่งประติมากรรมทางเสียง
ที่ใช้เพียงโน้ตตัวเดียว
บรรเลงเพลงสันติภาพ ฮิโรชิมา
ที่ซึ่งบทเพลงแห่งสันติภาพ
ประกาศก้องกัมปนาท
สันติภาพที่ไร้การประณีประนอม
สันติภาพที่ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อ....
....และชีวิต.... สันติภาพใหม่
สันติภาพที่มิได้ให้เปล่า.

คลิกอ่านหน้า 22