มหานครแห่งเทพ

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

มหานครแห่งเทพ

ป่าคอนกรีต
สิ่งปลูกสร้างด้วยภูเขา
อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเสริมเหล็ก
ดงดิบที่ปกคลุมไปด้วยหมอกควันมลพิษ
แหล่งต้นน้ำลำธารเน่าเสีย
อุทธยานชีวิตผ่อนส่ง
เขตความเจริญทางด้านวัตถุ
ถิ่นเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจ
แดนศิวิไลซ์ของวณิพก
เหมืองนรกที่รอนักขุดทอง.

คลิกอ่านหน้า 23