ฉากสังคม

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

ฉากสังคม

สมาคมชั้นสูง
สังคมที่คนบางกลุ่ม
พยายามไขว้คว้าหาโอกาส
ก้าวข้ามเครื่องกีดขวาง
เบียดเสียดยัดเยียดเข้าไป....ในช่องที่ยังว่าง
สมาคมชั้นสูง
สังคมที่อ้าปากเป็นคุณธรรม
หุบปากเป็นจริยธรรม
สังคมจอมปลอม
แวดวงผู้ดีที่ต้องใส่หน้ากาก
....แม้ในขณะร่วมเพศ.

คลิกอ่านหน้า 24