เขาพระวิหาร

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

เขาพระวิหาร

มหัศจรรย์แห่งการครอบครอง
กรรมสิทธิ์ที่ต้องตัดสินในศาลโลก
มรดกล้ำค่าทางโบราณคดี
ร่องรอยทางผ่านประวัติศาสตร์
จารึกอารยธรรมอันรุ่งโรจน์บนผืนแผ่นดิน
โบราณสถานเก่าแก่บนกองขี้ควาย
ดอกไม้ริมทางที่รอวันร่วงโรย
เขาพระวิหาร
ยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ระหว่างความคิดที่แตกต่าง
ของกองกำลังอาวุธ
....สัญชาติเดียวกัน.

คลิกอ่านหน้า 25