นารีพิฆาต

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

นารีพิฆาต

พระธรรมวินัย......
ไม่อาจกักขังกามกิเลสแห่งเพศบรรพชิต
เมื่อนางแพศยาในคาบพุทธมามะกะ
....กัดกินผลไม้ต้องห้าม
สมสู่ร่วมประเวณีกับพระภิกษุ
อย่างไร้ซึ่งความละอายต่อบาป
บุรุษใต้ผ้าเหลืองต้องอธิกรณ์
....อาบัติปราชิก
เป็นสมีนอกรีตจอมลวงโลก
....จำเลยสังคม
แต่มารร้ายผู้ผุดขึ้นมาจากนรก
เพื่อให้ร้ายพระศาสนา
กลับลอยนวลเชิดหน้าอยู่ในสังคมแห่งนี้
สังคมที่เอนเอียงไปตามแกนโลก
สังคมที่มองข้ามต้นแหล่งแห่งปลายเหตุ.

คลิกอ่านหน้า 28