จอมขมังเวทย์

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

จอมขมังเวทย์

เสียงสวดคาถาภาษาบาลี
ลอยลอดผ่านทางแก้วหูด้านขวา
แล้วทะลุออกมาทางช่องหูด้านซ้าย
พุทธบริษัทพนมมือชุมนุมนั่ง
สดับฟังดังต้องมนต์
ญาติโยมผู้ผ่านการชำระล้างแล้วซึ่งรูหู
พากันเคลิบเคลิ้มหลับใหล
ฝันไปไล่จับบุญถึงกรุงกบิลพัสดุ์....โน้น....
....ตื่นเถิดประสก.

คลิกอ่านหน้า 30