สัญชาตญาณดิบ

ธรรมนูญนรก

ปรัชญาเถื่อน โดย :: สารถี แห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

แผ่นดินวิปริต

ปลาไหลติดจรวด
มหานอกอาราม
เตี้ยอุ้มค่อม
ราชสีห์หางกุด
มังกรไร้เกล็ด
หมาหวงก้าง
เทพผสมเทียม
มารครองเมือง.

คลิกอ่านหน้า 31